MJM Rodinná
Realitní Agentura

Správa
nemovitostí

 • Administrativa 
  a ekonomická
  činnost
 • Technická
  činnost
  a údržba
 • Inženýrská
  činnost
 • Právní
  a poradenská
  činnost

Administrativa
a ekonomická
činnost

1
Spisová evidence dle
jednotlivých vlastníků
bytových jednotek

2
Provádění inkas a plateb
přes samostatný
bankovní účet

3
Kontrola prvotních
účetních dokladů
 

4
Vyúčtování nákladů za
služby spojené s bydlením
na jednotlivé spotřebitele
Vedení účetnictví, zpracování
odměn představitelům či
mezd zaměstnancům klienta,
včetně zákonných odvodů

5
Daňové a statistické
povinnosti spravovaných
subjektů

6
Sestavování a předkládání
ročních zpráv o hospodaření
klienta
 

7
Styk s orgány státní správy,
zajišťování korespondence
klienta a komunikace
s třetími subjekty

8
Poskytování vymezených
informací členům společenství
či jiným osobám dle
dispozic klienta s ohledem
na ochranu údajů GDPR
 

Technická
činnost
a údržba

1
komplexní
údržby objektů

2
nepřetržité
havarijní služby
 

3
pravidelné provozní
revize technických zařízení
vč. zajištění oprav

4
odečtů vodoměrů
SV/TV a tepla

5
znaleckých či jiných
posudků
 

6
vedení technické
dokumentace

7
úklid společných
prostor
 

Inženýrská
činnost

1
Zajištění stavebně
- technického
dozoru

2
Zajištění poptávkového
a výběrového řízení na
rozsáhlejší investiční akce:
formulace zadávacích
podmínek, přijímání
a hodnocení nabídek
ve spolupráci s klientem,
včetně souvisejících
administrativních činností,
zajištění přípravy smlouvy
na míru s vybraným
uchazečem

3
Administrace
registru smluv

Právní
a poradenská
činnost

1
Evidence a vymáhání
pohledávek

2
kontrola insolvenčního
rejstříku

3
vedení evidence
a aktualizace v OR

4
zajištění zpracování
smluvní dokumentace

5
zajištění zastupování
klienta v soudních
sporech

Realitní
činnost

Prodej bytů a nemovitostí
včetně komplexního servisu

1
Přípravu návrhu smlouvy
o převodu nemovitosti
(kupní smlouva, darovací
smlouva)
 

2
Advokátní
úschovu


3
Příprava návrhu na vklad
do katastru nemovitostí
 

4
Zajištění vkladu smlouvy
do veřejného rejstříku
(katastru nemovitostí)

Pronájem bytů (také investičních)
a nebytových prostor včetně
zajištění komplexního servisu

1
Uzavírání nájemních
smluv, které lze uzavřít
přímo s naší společností
a tím veškerá administrace
a řešení případných problémů
s nájemníky, vyúčtování,
dodržování domovních řádů,
jde za naší společností
 

2
V bytech, které si
pronajímáme, provádíme
pravidelné měsíční kontroly
a průběžné odečty vody
a neseme odpovědnost
za naše nájemníky
 

3
Možnost vyvolat
jednání s vlastníky
investičních bytů, domluvit
se na spolupráci, a tím
ovlivnit skladbu nájemníku
v domech a zajistit tak lepší
a bezpečnější soužití
nájemníků a vlastníků
bytových jednotek

Žádné starosti

1
s vyhledáváním
nájemníků

2
úhradami
nájemného

3
s neplatiči

 

Profesionální
předseda

1
Máte problém
s volbou předsedy pro
vaše společenství?

2
Nikdo z vlastníků
nechce převzít tuto
zodpovědnost?

3
Jste zaneprázdněni
a nemáte čas na
administrativu?

 

Nabízíme vám službu profesionálního předsedy, který
přebírá zastoupení včetně právní odpovědnosti, uzavírá
a vede evidenci smluv, provádí kontrolu vyúčtování, řeší
pohledávky, svolává a vede schůze vlastníků, eviduje
požadavky vlastníků, zajišťuje výběrová řízení včetně
kontroly nad opravami, dodávkou služeb a revizemi,
zpracovává finanční plán oprav, jedná se správcem
a další dle požadavků a potřeb SV.

O nás

Jsme perspektivní a dynamicky se rozvíjející společnost
se zkušenostmi se správou nemovitostí a realitní činností.
Zakládáme si na osobním přístupu s rodinnými hodnotami.
Naším cílem je zajištění spokojeného a bezstarostného
soužití v bytových domech.

 

MJM rodinná realitní agentura
řešíme za Vás

 

Kontakt

MJM
Rodinná Realitní
Agentura

Školní 645
432 01 Kadaň

Martin Boček
bocek@mjmreality.cz

Martina Uhlířová
uhlirova@mjmreality.cz
+420 725 970 323